Er du ikke kunde?

Lim til gevindsikring (anaerob gevindsikring)

Gevindsikring med Anaerob Lim

Mange gevindenheder er ikke i stand til over længere tid at opretholde deres styrke. F.eks. møtrikker, bolte eller rørsamlinger vil ofte løsne sig på sigt, når de udsættes for stød eller vibrationer. Også varmen kan have en indvirkning i denne sammenhæng. Dette problem kan afhjælpes ved brug af anaerob lim. Ved at lime gevindene, øger man deres levetid fordi, alle huller udfyldes, hvorfor emnerne ikke kan rokke sig løse. Derfor er gevindsikring med anaerob lim en meget anvendt metode i industrien.

Generelt om anaerobe lime
Anaerobe lime er 1-komponente lime, der er specielt velegnede til eksempelvis gevindsikring. De hærder ved stuetemperatur, når de kommer i kontakt med metalioner og afskæres fra ilt. De er ligeledes bestandige overfor en lang række kemikalier, og de er nemme at dosere både automatisk og manuelt. Anaerobe lime kommer i mange forskellige farver og med mange forskellige viskositeter og styrker. De bruges til at forhindre, at møtrikker og bolte løsnes over tid eller helt falder af eller som rørtætning for fouden at holde samlingen på plads også her en tættende effekt. De har god slagstyrke og en varmebestandighed på mellem 150 og 200ºC

Styrker
Når man taler om limens styrke, er der i virkeligheden to ting at tage stilling til. Limens brudmoment og limens videredrejningsmoment. Limens brudmoment ligger der, hvor limen ’knækker’, når man enten ved håndkraft eller med værktøj forsøger at skille emnerne ad. Men selv når limen er knækket, er emnerne ikke nødvendigvis fra af hinanden endnu. Bruddet på limen er kun første skridt i processen med at skille emnerne ad. Videredrejningsmomentet fortæller noget om, hvor stor styrke der skal til for at dreje emnet videre efter brud. Man kan forestille sig en møtrik sat på en skrue, hvor der for ekstra fastholdelse er påført anaerob lim. Hvor mange kræfter skal der til, for at få drejet møtrikken rundt efter limbruddet? Dette er, hvad videredrejningsmomentet siger noget om. Begge momenter måles i Newtonmeter (Nm), og som eksempel på diversiteten af anaerobe lime kan brudmomentet spænde helt fra 6 til 60 Nm.
Nogle anaerobe lime har så høj styrke, at emnerne efter limning ikke er mulige at skille fra hinanden. Skulle det alligevel blive nødvendigt, er det en fordel at varme limen/emnet op. Dette vil svække styrken. Her skal man som regel op på 250ºC, før det har nogen effekt. 

Godkendelser
Alt efter i hvilken sammenhæng og i hvilken industri, den anaerobe lim anvendes, kan det være en god idé at holde øje med, om limen er godkendt til f.eks. områder med fødevarer, drikkevand eller gas. Her kan man se efter produkter med godkendelsesmærker fra britiske WRAS, tyske DVGW eller den internationale organisation NSF. Et eksempel på hvor dette kunne være relevant kunne være i slagteribranchen eller ved produktion af vandhaner. 

Passive og aktive metaller
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilket metal man limer på. Der er væsentlig forskel på passive og aktive metallers kemiske egenskaber, hvilket bevirker, at fikseringstiden og udhærdningen af limen bliver væsentligt langsommere på de passive metaller. Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere timer til forskel på fikseringstiden alt efter, om man limer på det aktive messing stål eller på rustfrit stål, som er et passivt metal. Skal limen derfor bruges på passive metaller, bør man tage en aktivator indeholdende metalioner i brug. Således vil fikserings- og hærdetiden reduceres, hvilket ofte vil være en fordel i produktionssammenhæng. 

Viskositeter
Anaerobe lime kan have mange forskellige viskositeter. Det giver god mulighed for at finde lige den viskositet, der passer bedst til den konkrete opgave. Til gevind kan man generelt sige, at jo større tolerancer man arbejder med, jo mere fordelagtigt er det at bruge en forholdsvis højviskos lim. Arbejder man til gengæld med forhåndssamlinger, kan en lavviskos lim nemmere trænge ind, hvor virkningen er ønsket. 

Find den rigtige lim til gevind- eller skruesikring
Gå til vores produktoversigt indenfor lim til gevindsikring og skruesikring